Akvavit

Akvavit betydning: Denne spiritus er destilleret enten af korn eller kartofler med to bestemte urter. For at man kan kalde produktet “akvavit” skal Skal EU’s forordning af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus overholdes, jf. bilag 2, pkt. 24, a-d.