Analogi

Analogi betydning: Dette er når man beskriver noget, dog ved at tage udgangspunkt i noget andet. I juridisk sammenhæng ses det, når man tager udgangspunkt i en retsregel, som egentlig naturligt ville falde under et andet område. Dette kræver dog, at er nogle afgørende lighedspunkter.

Brugen af ordet analogi

  1. Sætning: De brugte paragraffens bestemmelse analogt, så den også kunne bruges på B2C, selvom den var ment til brug på B2B.
  2. Sætning: Analog anvendelse af dansk ret kan ikke finde sted, hvis der ikke er stor nok lighed imellem de to. 
analogi - analog anvendelse af ret