Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering (APV) betydning: Et skriftligt dokument alle virksomheder med ansatte efter dansk lovgivning  skal udfylde. Dokumentet skal beskrive virksomhedens eksisterende arbejdsmiljø, og er ligeledes et godt værktøj til at få et overblik for virksomhedens driftansvarlige.

En APV skal som udgangspunkt udformes hvert 3. år. Der er dog en undtagelse. Sker der ændringer i virksomheden, som har betydning for arbejdsmiljøet, skal der aflægges en rapport. 

Som virksomhed bestemmes det selv hvordan en APV udføres. Det kan eksempelvis være i form af en spørgeskemaundersøgelse sendt til virksomhedens ansatte, personlige samtaler eller på et møde med alle ansatte. 

Ved besøg fra Arbejdstilsynet, skal virksomheden kunne dokumentere gennemførelsen af en Arbejdspladsvurdering samt fremgangsmåden. Dette er uafhængigt af om der findes problemer eller ej. 

Mange virksomheder anvender i dag et digitalt APV værktøj, hvor hele processen er automatiseret. 

arbejdsplads