Arbejdsskade

Arbejdsskade betydning: Arbejdsskader er en skade, der er opstået som følge af en hændelse eller påvirkning fra dit arbejde. Det dækker både over ulykker, fysiske og psykiske skader, samt sygdom, der skyldes en arbejdsopgave eller forhold på din arbejdsplads.

Brugen af ordet arbejdsskade

  1. Sætning: Hvis du er håndværker, og din arbejdsgiver ikke udlevere dig ordentligt sikkerhedsudstyr såsom arbejdshandsker, har du øget risiko for arbejdsskader.

  2. Sætning: Arbejdsskader er dækket under arbejdsskadeloven

analogi - analog anvendelse af ret