Beskatning af kantineordning

Der skal ikke betales skat af arbejdsgiverens tilskud til kantineordningen eller frokostordningen, hvis medarbejderen betaler mindst 15 kr. for et standardmåltid uden drikkevarer eller 20 kr. med drikkevarer.

Hvis I har en ganske almindelig frokostordning, er det vigtigt at vide, at I som firma ikke har fradragsret på momsen på indkøb af mad og drikke til firmaets personale eller ejer. 

Hvis I driver jeres egen kantine derimod, hvor firmaets medarbejdere køber mad og drikke, er det en helt anden sag. I så fald vil jeres virksomhed være fuldt fradragsberettiget, hvad angår moms af indkøb mv.