Bostøtte

Bostøtte: også kendt som SEL § 85 eller botilbud/støttet bolig, er en social service, der tilbydes til personer, som på grund af psykiske, fysiske, sociale eller andre udfordringer, har behov for støtte til at klare dagligdagens aktiviteter og fremme selvstændighed i eget hjem. Formålet med bostøtte er at bistå den enkelte med at opretholde eller forbedre sin livskvalitet, fremme integration i samfundet og sikre at individet kan bo så selvstændigt som muligt. Tjenesten kan omfatte hjælp til personlig pleje, madlavning, rengøring, administration af økonomi, samt støtte til sociale aktiviteter og opbygning af et netværk. Bostøtte ydes typisk af kommunerne eller specialiserede organisationer og kan være tidsbegrænset eller permanent afhængigt af personens behov.

Brugen af bostøtte

Bestemt ental: -en

Bestemt flertal: -erne

Flertal: -er

  1. Sætning:

    Bostøtte blev iværksat for at assistere i overgangen til selvstændig levevis efter en langvarig sygeperiode.

  2. Sætning: For at sikre at ældre kan forblive i deres eget hjem, tilbydes bostøtte, der omfatter hjælp til daglige opgaver og vedligeholdelse af hjemmet.

Hvad er bostøtte?

Bostøtte er en social serviceydelse rettet mod at støtte borgere, som står over for udfordringer ved at bo selvstændigt grundet forskellige årsager som handicap, psykiske lidelser eller sociale problemer. Denne service inkluderer assistance til dagligdags gøremål, som personlig pleje, husholdning, og administration af finanser, samt støtte til at deltage i sociale aktiviteter. Målet med bostøtte er at fremme individets evne til at leve selvstændigt og integrere sig i samfundet, samtidig med at der opretholdes en passende livskvalitet. Det er muligt er få boligstøtte med speciale i autisme og ADHD, klik her for at læse yderligere om denne mulighed.

Hvem kan få bostøtte?

Bostøtte er typisk tilgængelig for personer, der oplever vanskeligheder med at klare hverdagens opgaver på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, alderdom eller sociale udfordringer. Det kan inkludere mennesker med handicap, psykiske lidelser, ældre borgere, som har brug for hjælp til at forblive i eget hjem, eller personer i genoptræning efter en sygdom. Ydelsen er designet til at være fleksibel og tilpasset den enkeltes specifikke behov for at fremme selvstændighed og forbedre livskvaliteten. Egnetheden og retten til bostøtte vurderes af lokale myndigheder baseret på individuelle omstændigheder og behov.

Bostøtte