De lege lata

De lege lata betydning: Dækker over, at der i juridisk sammenhæng kun sigtes mod en beskrivelse af, hvad der er korrekt gældende ret. 

Brugen af ordet de lege lata

  1. Sætning: Der var ønske om en beskrivelse af korrekt gældende ret, ligesom princippet de lege lata dækker over
  2. Sætning: I følge de lege lata, så dækker dette over juridisk litteratur, som kun har en korrekt beskrivelse. 
de lege lata - kun en korrekt beskrivelse