Delegation

Delegation betydning: Er når man overdrager en opgavetil en anden. Man, så at sige, uddelegerer opgaven til en anden. Det ses ofte i firmaer, hvor opgaver delegeres til andre medarbejdere eller andre virksomheder.

Brugen af ordet delegation

  1. Sætning: Firmaet delegerede mange opgaver til andre virksomheder.
  2. Sætning: Via delegation fik de mindre opgaver selv at tage højde for.
delegation - giver opgaver