Dualisme

Dualisme betydning: Ordet er en opfattelse og filosofi, der hævder, at mennesket og tilværelsen består af 2 uforenelige modsætninger, der kan karakteriseres som både grundprincipper eller egenskaber såsom god/ond.

Brugen af ordet dualisme

  1. Sætning: Efter det moderne gennembrud ændrede opfattelsen af dualismen sig, og man mente ikke længere, at sjæl og krop var modsætninger, men derimod er af samme biologi. 
  2. Sætning: Flere filosoffer har beskrevet dualisme forskelligt fx Platon.
Hvad betyder dualisme?