Ekspropriation

Ekspropriation betydning: Når du er tvunget til at afgive din jord og/eller fast ejendom, hvor ejeren oftest modtager en form for erstatning. Dette ses eksempelvis, hvis der skal bygges en motorvej.

Brugen af ordet ekspropriation

Bestemt ental: -en
Flertal: -er
Bestemt flertal: -erne
Sætning: Han var tvunget til at sælge noget af sin mark til det offentlige, grundet det skulle bygges en stor motorvej. Her fandt altså ekspropriation sted.

motorvej igennem mark grundet Ekspropriation