Ekspropriation

Ekspropriation betydning: Når du er tvunget til at afgive din jord og/eller fast ejendom, hvor ejeren oftest modtager en form for erstatning. Dette ses eksempelvis, hvis der skal bygges en motorvej.

Brugen af ordet ekspropriation

Bestemt ental: -en
Flertal: -er
Bestemt flertal: -erne
Sætning: Han var tvunget til at sælge noget af sin mark til det offentlige, grundet det skulle bygges en stor motorvej. Her fandt altså ekspropriation sted.

motorvej igennem mark grundet Ekspropriation


Luk