ejedomsmæglers virke

Formidler man salg af bolig, er ejendomsmæglere bundet af en række lovmæssige regler og krav, for at sikre købere modtager den rette vejledning og rådgivning. Det kan være en jungle at navigere rundt i, derfor er det en god idé at tage kontakt til en sagkyndig på området, som kan pege dig i de rigtige retninger, så du kan tage beslutninger du i sidste ende vil være glade for og ikke fortryder. 

Formidling

Det følger af Ejendomsmæglerloven (EML) § 10 en række formkrav der skal være opfyldt ved indgåelse af aftalen. Disse krav er b.la. at aftalen skal være indgået skriftligt og konkrete og specificeret punkter som, at vederlag skal fremgå tydeligt, samt varighed og andre relevante oplysninger ift. formidlingsopdraget. Ligeledes findes der retningslinjer i stk. 2 og 3, som du kan læse mere om på EML. Hovedreglen er altså, at såfremt der ikke er indgået en aftale skriftligt, kan ejendomsmægleren ikke gøre krav på betaling for det udførte arbejde. 

ejendomsmægler frederikberg

Klagemuligheder

Står du i den kedelige situation, hvor du ikke føler du har fået den nødvendige rådgivning eller det i sin enkelthed har foregået på helt forkerte vilkår du slet ikke finder rigtigt, så har du mulighed for at tage direkte kontakt til ejendomsmæglernævnet og melde din klage herom. 

Ejendomsmægleren skal...

Søger du bolig i København og er du f.eks. i kontakt med en ejendomsmægler Frederiksberg, er denne forpligtet til at yde dig den rette rådgivning, som minimum skal opfylde EML (Lov om omsætning af fast ejendom) § 16, stk. 1. Hvad der alene er bestemt af parternes interesser og forhold vil altså være det udslagsgivne. Desuden følger der en række gængse krav som ejendomsmæglere skal følge og honorere, henholdsvis have et fyldestgørende markedskendskab, en uvildighed der medfører den bedste rådgivning og faglig standard der giver køber/sælger den bedste oplevelse og tro mod en succesrig handel.

Ønsker du at læse mere om, hvad en ejendomsmægleres virke indebærer, kan du læse mere om det på Ejendomsmæglerloven hvor de lovpligtige regler er fremført. Det skal dog tages i betragtning at der findes en række kutymemæssige retninger der ikke er oplistet heraf.