Erstatningsbetingelser

Erstatningsbetingelser betydning: Dansk erstatningsret tager udgangspunkt i, at ethvert tab der skyldes en skade, må påtages af den, som skaden rammer. Til gengæld kan dette udgangspunkt fraviges, såfremt at forskellige erstatningsbetingelser er opfyldt. Dette er et krav for, at ansvaret kan flyttes. Bliver erstatningsbetingelserne opfyldt kan ansvaret nemlig flyttes over på vedkommende, der har ansvaret. Dette gælder naturligvis også den økonomiske byrde, der måtte være i forbindelse med en skade. Derfor udlægges erstatningsbetingelser, når skaden har ramt en anden person end skadevolder. Du har muligheden for at læse mere om erstatningsbetingelser her.

Brugen af erstatningsbetingelser

Bestemt ental: -en

Bestemt flertal: -erne

Flertal: -e

1. Sætning
: Erstatningsbetingelserne er opfyldt
2. Sætning: Hvilke erstatningsbetingelser er opfyldt?

de lege lata - kun en korrekt beskrivelse