Faderskab

Faderskab betydning: Er en kvinde gift og gravid med en mand og fødes et barn, anses ægtemanden som værende far til barnet. Der findes dog en række undtagelser i Børneloven kapitel 1, § 1, stk. 2. Selve faderskabet registreres i personregisteret i forbindelse med fødslen af barnet.