Fødevarehåndtering

Fødevarehåndtering betydning: Dette er, at man som fødevarevirksomhed er underlagt nogle regler. Dette gælder bl.a. indretning af lokaler, opbevaring og generel håndtering af fødevarer. Reglerne, som virksomhederne, der beskæftiger sig med fødevarer, er undelagt, findes i Fædevarestyrelsens hygiejnevejledning. hygienevejledning 

Brugen af ordet

  1. Sætning: En virksomhed beskæftigede sig med madvogn udlejning til fest. De var også underlagt reglerne om fødevarehåndtering. 
  2. Sætning: Det er lovligpligt af opbevare fødevare ordenligt. Dette følger af fødevarestyrelsens regler om fødevarehåndtering.