Fordring

Fordring betydningNår man stiller en betingelse, som kræves at blive opfyldt. Når man fordrer noget, så stilles der altså en krav. I jura ses det ofte som et retskrav. 

Brugen af ordet kan, hvis der er problemer med dette, give en bedre forståelse. 

Brugen af ordet fordring

Ental: som ovenstående
Flertal: -er
Bestemt ental: -en
Bestemt flertal: -erne
1. Sætning: Han fodrer, at betalingen kommer.
2. Sætning: De havde en udestående fordring

udarbejdelse af fordring