Fordringshavermora

Fordringshavermora betydning: Når den ene parts forhold medfører, at aftalen ikke kan finde sted. Dette kan eksempelvis være, hvis køberen ikke vil tage imod salgsgenstanden.

Brugen af ordet fordringshavermora

1. Sætning: Deres aftale kunne ikke finde sted, da køberen ikke tog imod computeren. Der forelå heraf fordringshavermora.
2. Sætning: Opfyldelsen af aftalen kunne ikke finde sted grundet fordringshaverens forhold.

god aftale da der ikke er fordringshavermora