Forvaring

Forvaring betydning: Når man tilbageholder en person, når der undersøges noget kriminelt. (kan også være fængsling eller tilbageholdelse, som ikke er bestemt efter tid uden domfældelse. Ses typisk ved særligt farlige lovovertrædelser som eksempelvis voldtægt eller mord).
Alternativ betydning*: Opbevare noget sikkert og beskyttet.

Brugen af ordet forvaring

Bøjning: Forvaringen 
1. sætning: De blev holdt i forvaring efter forbrydelsen blev undersøgt.
2. sætning: Salgsgenstandene blev lagt i forvaring* på lageret.

en der bliver holdt under forvaring