Fremtidsfuldmagt skabelon

Hvis du havner i den situation, at du ikke længere kan tage vare på dig selv, vil det være en god idé, hvis du har oprettet en fremtidsfuldmagt. Med fremtidsfuldmagten har du selv indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser. Der er dog et par ting, du skal være opmærksom på, hvilket du kan læse mere om her.

Fremtidsfuldmagten giver dig indflydelse på din fremtid

Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, kan du selv bestemme, hvem der skal være ansvarlig for dine personlige og/eller økonomiske interesser i situationer, hvor du ikke længere kan tage vare på dig selv. Fremtidsfuldmagten træder dog først i kraft, hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser. Du kan få et indtryk af, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde under fremtidsfuldmagt skabelon.

Fremtidsfuldmagt skabelon

Krav til at oprette en fremtidsfuldmagt

  • Du skal være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftsmæssig for at oprette en fremtidsfuldmagt.
  • Udpeget fremtidsfuldmægtig må ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft, hvis din fremtidsfuldmagt træder i kraft.

Fremtidsfuldmagt skabelon

Fremtidsfuldmagten kan vedrøre både økonomiske og personlige forhold. Du bestemmer helt selv ordlyden af din fremtidsfuldmagt. Eksempelvis kan du begrænse fuldmagten til kun at omfatte enkelte forhold eller omfatte alle økonomiske og/eller personlige forhold. Her er det dog vigtigt at oplyse præcist, hvad der skal være omfattet.

Du har som fuldmagtsgiver personlig handlefrihed, hvilket betyder, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan tvinge dig til at udføre eller undlade en handling. Det betyder også, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan indgå ægteskab, oprette testamente på dine vegne eller flytte dig på plejehjem imod dit ønske.

Du bestemmer selv, om der skal være én eller flere fremtidsfuldmægtige. Du skal dog tage stilling til, hvornår og hvordan de pågældende skal træde i funktion. Eksempelvis kan du beslutte, at de fremtidsfuldmægtige træffer beslutning i forening, eller at de varetager hver deres område. Du kan også beslutte, at én af de udpegede fremtidsfuldmægtige skal være den primære, hvorefter de øvrige (subsidiære) fremtidsfuldmægtige først vil træde i funktion, hvis den primære fuldmægtige ikke vil eller kan varetage funktionen som fremtidsfuldmægtig.

Legal Desk hjælper dig

Lyder ovenstående lidt for besværligt, så kan Legal Desk hjælpe dig. Her kan du nemt og hurtigt oprette en fremtidsfuldmagt. Du skal bare udfylde en webformular, hvor du angiver, hvad som skal gælde, hvis fremtidsfuldmagten skulle træde i kraft. Så snart du har udfyldt formularen og betalt, så vil Legal Desk registrere fremtidsfuldmagten i registret for fremtidsfuldmagter.

Herefter skal fremtidsfuldmagten underskrives for at være gyldig. Det er vigtigt at underskrive fremtidsfuldmagten fysisk foran en notar. Fremtidsfuldmagten vil dog ligge uvirksom i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil den en dag skulle blive nødvendig.