Generalklausul

Generalklausul betydning: Bla aftaleloven har en generalklausul. Dette er generelt en bestemmelse i lov, som indtræder, når en række betingelser er opfyldt. 

Der tænkes ofte på aftalelovens § 36, da dette er den nok vigtigste generalklausul. Denne dækker over, at en aftale kan ændres eller helt tilsidesættes, hvis det må være at anse som urimeligt eller der generelt er handlet i strid med redelig handlemåde.

Brugen af ordet generalklausul

  1. Sætning: Generalklausulen i aftaleloven er vigtig og beskytter bla forbrugeren mod snyd.
  2. Sætning: Generalklausulen i markedsføringsloven forbyder handlinger som strider mod god markedsføringsskik.
generalklausul § 36