Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag betydning: Det såkaldte håndværkerfradrag er et fradrag, hvor du kan opnå en given besparelse af både service- og håndværkerydelse. På serviceydelsen kan du få fra drag på DKK 6.000 kr. pr. prs. årligt, mens du for håndværkerydelsen kan få fradrag for DKK 12.000 kr. Man er berettiget til et håndværkerydelsen såfremt man er fyldt 18 år, du ikke får tilskud fra andre offentlige instanser og arbejdet er udført af en virksomhed der er momsregistreret. Omvendt kræver det kun at vedkomne er fuldt skattepligtige til Danmark for at opnå fradrag for den pågældende serviceydelse.

Så skal du have lavet et skur, hvor der skal støbes stolpesko, opsættes bjælker og meget andet. Så undersøg din sag og få et håndværkerfradrag såfremt du er berettiget til dette.

Brugen af ordet analogi

  1. Sætning: De brugte paragraffens bestemmelse analogt, så den også kunne bruges på B2C, selvom den var ment til brug på B2B.
  2. Sætning: Analog anvendelse af dansk ret kan ikke finde sted, hvis der ikke er stor nok lighed imellem de to. 
analogi - analog anvendelse af ret