Henstand

Henstand betydning: Når en betalingsfrist udsættes, siges det, at der gives henstand. Men kan så at sige, at betalingen henstår i noget tid.

Brugen af ordet henstand

  1. Sætning: Han havde en stor gæld, men fik henstand på et af sine lån i håb om, at han kunne betale de andre skyldte beløb.
  2. Sætning: Når der gives henstand, så henstår betalingen i et givent stykke tid. Dette kan eksempelvis være på en veksel.
der gives henstand på betalingen