Hjemmel

Hjemmel betydning: Dette ord dækker over at være bemyndiget til at foretage sig noget. Det ses ofte i forbindelse med at have hjemme i lov. Dette vil sige, at man ud fra lovens indhold har ret til at foretage sig noget (eller ikke har ret).

Brugen af ordet hjemmel

  1. Sætning: De havde hjemmel til at ophæve aftalen.
  2. Sætning: Bekendtgørelsen var oprettet med hjemmel i lov, hvorfor den var korrekt oprettet.
bekendtgørelse bliver skrevet