Hvordan får man alkoholbevilling?

Har man planer om fra sin restauration at servere alkohol, kan man få udstedt en alkoholbevilling såfremt genstandene overstiger en alkoholprocent på 2,8 eller derover. I denne artikel kommer vi kort ind på reglerne, og hvordan man opnår og søger om denne tilladelse. Læs med nu.

Hvem er berettiget til at søge?

Ansøgeren og blanketten der følger med får stillet en række lovmæssige krav, afhængigt af deres stilling og der er tale om en person eller selskab/forening. Det gælder som hovedregel, at ansøgeren skal være fyldt 21 år, hvilket dog kan fraviges hvis den pågældende ansøger er under uddannelse inden for en bestemt branche, herunder hotel- og restaurationsfaget. Alderskravet nedsættes herefter til 18 år. Udgangspunktet er at det er gratis at søge om alkoholbevilling. Der findes dog en række sider der kan være behjælpelige til at udforme den helt rigtig ansøgning mod betaling.

Gældende for en person der skal ansøge:

  • Vedkomne må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller erklæret konkurs
  • Vedkomne må ikke være under værgemål og deraf umyndig
  • Vedkomne må ikke have gæld til det offentlige der overstiger kr. 50.000
  • Vedkomne må ikke være dømt for forhold, hvor der er fundet misbrug af erhvervet

For et selskab gælder der ligeledes en række regler, som bunder i de samme ideer om at være et sundt og rask foretagende. Du kan læse mere om dette på den konkrete lovregulering.

Restaurant Waterfront

Hvordan og hvor ansøges der?

Der findes to måder i Danmark, hvor og hvordan man ansøger om alkoholbevilling. Overordnet afhænger det af, om du søger i Københavns kommune eller uden for i de øvrige kommuner. Fælles for ansøgning er, at den sendes til politiet som forbereder og strukturerer den til den konkrete alkoholbevilling. I København skal man ansøge ved at tilgå virk.dk og benytte sit NemID, mens man i andre kommuner skal udfylde en ansøgningsblanket der sendes til den respektive politistation.  

Desuden findes en lang række krav der skal opfyldes, her i blandt de at have de rette dokumenter på plads og godkendelser fra bestyrelsesmedlemmer mv. Dvs. tungen skal holdes lige i munden. Så om du har restaurant Waterfront eller en lille bar i Jylland, så kontakt en der har styr på de juridiske aspekter ved at ansøge om alkoholbevilling, hvis du selv føler dig på bar bund.