Indvending

Indvending betydning: En indvending er et modargument eller udtalelse, som udtrykker en anden parts misbilligelse eller uenighed.

Brugen af ordet indvending

  1. Sætning: Indvendinger er en naturlig del af salgsprocessen.

  2. Sætning: Indvendinger optræder ofte i juridiske diskussioner, både blandt teoretikere og i rets situationer.

analogi - analog anvendelse af ret