Kausalitet

Kausalitet betydning: Årsagsforbindelse. Er en handling kausal, så er der sammenhæng mellem den og et givent udfald.

Ordet ses ofte i forbindelse med skadeserstatning. Det er en af de fem kumulative betingelser, som skal være opfyldt, for at erstatning kan finde sted.

Brugen af ordet kausalitet

Sætning 1: Han kastede bolden ind i ruden og den gik i stykker. Handlingen var kausal.
Sætning 2: Hun fløj med sin drage og et fly lang væk styrtede ned. Der forelå ikke kausalitet mellem de to handlinger.

Bold i luften