Krifa

Krifa betydning: Krifa står for “Kristelig Fagbevægelse”, og er en af de ældste gule fagforeninger og a-kasser i Danmark. Som gul fagforening er de med til at sikre, at deres medlem kan modtage dagpenge, hvis de bliver ledige – men de indgår ikke i de kollektive overenskomstforhandlinger.

Brugen af ordet Krifa

1. Sætning: Krifa er en tværfaglig a-kasse og fagforening, hvor alle der er funktionærer, lønmodtagere eller studerende kan optages som medlem.

2. Sætning: Som gul fagforbund anerkender Krifa ikke, at der er en interessekonflikt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

de lege lata - kun en korrekt beskrivelse