LEI nummer

Et LEI nummer, også kendt som en LEI-kode, er en kode, som er lovpligtigt at skulle have, både hvis man har en finansiel og ikke-finansiel virksomhed. I løbet af årene er kravene blevet strammere på området bl.a. på grund af, at der er kommet nye tiltag i EU-lovgivningen. Man kan sige, at et LEI nummer gør det muligt at identificere virksomheder, hvilket har til hensigt at øge sikkerheden og transparensen på de globale markeder. 

LEI er forkortelsen af Legal Entity Identifier og er en talkode af 20 cifre. Deler man de forskellige dele af koden op, kan man få mere information om den pågældende virksomhed.

Hvad dækker LEI nummeret over?

De første fire tegn i koden vidner om, hvilken LOU, der har udstedt det gældende LEI nummer. LOU står for Local Operating Units og dækker egentlig over, hvilke organisationer der har mandat til at kunne oprette og ændre LEI numre. 

De næste to tegn er reserveret til en fremtidig funktionalitet, som endnu ikke er fastlagt, så for øjeblikket beretter tegnene ikke direkte om information om virksomheden. For at kunne identificere virksomheden globalt består de næste 12 cifre af tegn, der fungerer som enhedsidentifikator. De sidste to tegn i nummeret, verificerer det ID, som LEI nummeret egentlig er. Det vil sige, at de to cifre er kontrolcifre. 

Alle tegn kan både være bogstaver og tal, som bruges til at hente nødvendig information om et gældende erhverv.

Hvilke juridiske krav følger et LEI nummer?

Ligegyldigt hvilken type virksomhed der er tale om, er det et krav, at der skal oprettes en LEI-kode. Brug din virksomheds ID-nummer, som du får af Finanstilsynet, til at oprette et LEI nummer. Det er juridisk forpligtet, at dit erhverv skal kunne identificeres globalt.

Alle virksomheder og andre typer af juridiske erhverv er bundet til at oprette et LEI nummer. Det gælder også, uanset om der er tale om en forening, fond, et legat eller lignende. Formålet med lovgivningen om LEI numre er nemlig, at det skal være lettere at gennemskue og opsøge informationer om virksomheder på det globale marked. En LEI-kode kan derfor også sammenlignes med at være et CVR-nummer, der kan spores og hentes information om på tværs af landegrænser.