Lex mercatoria

Lex mercatoria betyder: særlige retsregler som ikke er bestemt af en nation. Dette finder ofte sted ved aftaler af international karakter. Disse vil ofte aftale, at eventuelle tvister skal afgøres ved voldgift, hvor afgørelsen ikke skal vurderes ud fra et bestemt lands regler

Brugen af ordet lex mercatoria

  1. Sætning: Et firma fra Spanien og et fra Danmark laver en aftale, men der opstår en tvist. Denne tvist bliver ikke afgjort efter eksempelvis Spaniens retsregler alene grundet lex mercatoria.
  2. Sætning: Lex mercatoria hjælper ved internationale kontrakter, så man ikke blot følger et lands retsregler.
lex mercatoria betyder