Lex specialis

Lex specialis betydning: Dette er et princip i dansk ret, som dækker over, at specielle regler og love går forud for generelle regler og love.

Brugen af ordet Lex specialis

  1. Sætning: Grundet lex specialis fandt den specielt udformede lov anvendelse.
  2. Sætning: Lex specialis er en vigtigt dansk retsanvendelsesprincip.
lex specialis - specielle love og regler er over generelle