Medkontrahent

Medkontrahent betydning: Det er den, som aftalen er indgået med. Dette kan altså være en person, virskomhed eller stat, som har skrevet under på et dokument med en eller flere. 

Brugen af ordet medkontrahent

Bestemt ental: -en
Bestemt flertal: -erne
Flertal: -er
1. sætning: De havde en medkontrahent i form af en anden stat.
2. sætning: Hendes medkontrahent begyndte at afvige fra aftalen, selvom personen habde underskrevet dokumentet. 

medkontrahent underskriver kontrakten