Negotiorum gestio

Negotiorum gestio betydning: Kaldes også for uanmodet forretningsførelse og minder om nødret. Den anvendes, hvis du varetager en anden persons ærinder og den person er forhindret i at handle. Du bliver dermed ikke erstatningsansvarlig, hvis du har handlet forsvarligt og fx ville fjerne store istapper på din nabos tag, men du undervejs ødelagde en andens genstand som fx en stige.

Brugen er ordet negotiorum gestio

  1. Sætning: Overboen mente ikke han ville blive erstatningsansvarlig, da der var tale om negotium gestio.
  2. Sætning: Negotium gestio er ikke lovbestemt, men er en retsgrundsætning.
is helt tæt på