Nødret

Nødret betydning: Hvis du fx befinder dig i anden persons hus og der opstår en ildebrand, som du slukker anvendelse af husejerens tæppe, så bliver du ikke straffet eller gjort erstatningsansvarlig overfor det ødelagte tæppe, jf. straffeloven §14.

Brugen er ordet nødret

Bestemt ental: -en

  1. Sætning: Han blev ikke gjort erstatningsansvarlig, da han havde handlet i nødret.
  2. Sætning: En af de objektive ansvarsfrihedsgrunde er bl.a. nødretten.
brændende ild