Nødværge

Nødværge betydning: Kan også karakteriseres som selvforsvar, altså hvis nogen er i livsfare, hvor du handler for at redde dig selv eller andre ved at gå til modangreb, så kan du ikke blive straffet for det, jf. straffeloven §13.

Brugen af ordet nødværge

  1. Sætning: Han blev ikke anholdt, da han havde handlet i nødværge.
  2. Sætning: Hun handlede ikke i nødværge og blev straffet på normale vilkår.
politiet handler i nødværge