Objektivt ansvar

Objektivt ansvar betydning: Dette er et skærpet erstatningsansvar. Her kan man altså godt være erstatningsansvarlig uden af have handlet culpøst. Altså kan man godt være ansvarlig selvom man ikke har handlet uagtsomt eller med forsæt. Det ses eksempelvis ofte ved biluheld.

Brugen af ordet objektivt ansvar

  1. Sætning: Han gjorde det ikke med vilje eller uden at være opmærksom, dog forelå der objektivt ansvar og han blev erstatningsansvarlig alligevel.
  2. Sætning: Objektivt ansvar støder man hurtigt på, når man har erstatningsret.
objektivt ansvar - uden culpa