Obligation

Obiligation betydning: En obligation er et værdipapir, der giver en låntager mulighed for at låne kapital. Som långiver låner du altså kapital til en virksomhed, en stat eller et realkreditinstitut, når du ejer en obligation. Værdipapiret har en løbetid, og afviklingen foregår typisk som et annuitetslån. Det er dog også muligt at indgå en obligationsfuture, som er en kontrakt mellem køber og sælger, som sikrer dig prisen i fremtiden. Det vil sige, at prisen er fastsat på forhånd, og obligationsfutures kan ligeledes handles i blandt andet råvarer, aktier, renter og valuta.

Brugen af obligation

Bestemt ental: -en

Bestemt flertal: -erne

Flertal: -er

  • Sætning: En obligation har en vis løbetid.
  • Sætning: Obligationer har ofte et godt risikojusteret afkast.
de lege lata - kun en korrekt beskrivelse