Ophavsret

Ophavsret, eller ophavsretsloven, er i alt sin enkelthed en lov der beskytter kunstneriske værker. Dette kan være alt fra borde og stole, til en reol eller et vitrineskab. Loven skal beskytte det oprindelige værk, og skaberen bag, mod at blive kopieret af privatpersoner eller virksomheder. Skaberen, eller ophavsmanden, har således eneret til at producere værket med mindre, der gives tilladelse hertil. Eneretten gælder indtil 70 år efter ophavsmanden er gået bort.