Det periodiske bilsyn

I Danmark skal alle biler bestå syn, for at må færdes på vejene. Synet er lovpligtigt, og din bil indkaldes første gang 4 år efter, at køretøjet er indregistreret. Herefter modtager du en indkaldelse hvert andet år. Indkaldelsen kommer fra Færdselsstyrelsen, og du modtager den senest 8 uger inden bilen senest skal godkendes til syn. 

Ved bilsynet gennemgås bilen fra A-Z, for at tjekke om alt fungerer som det skal. Hvis ikke, skal disse fejl og mangler udbedres, hvorefter bilen skal igennem endnu et syn. 

Først når bilen er godkendt, må du køre i den igen. Ønsker du, at blive endnu klogere på bilsyn, og den service der ydes, kan du læse mere her.