Præambel

Præambel betydning: Dette er en indledning til en lovtekst. Dette kan eksempelvis både være traktater eller andre retsakter. 

Brugen af obiter dictum

  1. Sætning: Præamblen var ikke en del af selve traktaten, men havde betydning for fortolkningen.
Præambel