Præceptiv

 Præceptiv betydning: Dette er en regel, som man ikke kan fravige fra. Det modsatte ord er deklaratorisk, som er en regel, der kan fraviges.

Brugen af ordet Præceptiv

  1. Sætning: Grundet præceptive lovgning, så var det disse regler som fandt anvendelse. 
  2. Sætning: Præceptive regler kan ikke fraviges eller ophæves af andre regler.
man kan ikke fravige en præceptiv regel