Prokura

Prokura betydning: Dette er en fuldmagt som gives af en virksomhed til en part. Dette kan bla at være for, at denne kan handle på virksomhedens vegne.

Brugen af ordet prokura

  1. Sætning: De fik givet en prokura til at sælge på vegne af virksomheden.
  2. Sætning: I aftaleloven ses der meget vedrørende fuldmagt.
Prokura betydning