Psykisk vold

Psykisk vold betydning: Pyskisk vold har til formål at opnå en form for kontrol og magt mod den forurettede, uanset  om handlingerne er planlagt eller sker pludseligt. Psykisk vold er en systematisk og gentagende situation, som nu er blevet lovreguleret i Straffelovens § 243 såfremt der er tale om nære relationer.