Rådgivning ved dødsfald og dødsbobehandling

Det kan være en svær tid fyldt med sorg, når man skal håndtere et dødsfald. Der er mange ting, der skal tages stilling til i forbindelse med en dødsbobehandling, og det kan derfor være en fordel at finde en advokat, der har speciale i dødsbo og arveret. En advokat vil have de rette kompetencer til at rådgive dig og besvare alle juridiske spørgsmål, som måtte opstå.

Hvordan bliver et dødsbo behandlet?

Det er arvingerne, der tager stilling til, hvordan boet skal behandles. Normalt bliver et dødsbo behandlet på et af de følgende måder:

  • Privat skifte
  • Bobestyrerbo

Ved privat skifte er det arvingerne, der bliver enige og træffer alle beslutninger i forbindelse med behandlingen af boet og arvefordeling. Derudover skal arvingerne selv sørge for at indsende de nødvendige opgørelser rettidigt. Ved bobestyrerbo bliver en advokat udpeget til at tage sig af alle de praktiske ting, som eksempelvis at sende opgørelser til Skat og Skifteret. Det kan især hjælpe, hvis man ikke selv har tid eller bare ikke ved, hvordan man gør disse ting.

Hvad sker der med afdødes aktiver og passiver?

Når en person dør, er det vigtigt at kende til alle aktiver (værdier) og passiver (gældsforpligtelser). Alle værdier skal opgøres og vurderes. Det er meget normalt, at arvingerne selv vurderer, hvad tingene kan sælges for. I nogle tilfælde er en professionel vurdering nødvendig. Derudover skal den afdødes gæld betales, og det skal eventuelle udgifter og omkostninger i forbindelse med behandlingen af boet også.

Hvilke frister skal man overholde?

Senest 6 måneder efter dødsfaldet skal der sendes en åbningsstatus til Skat og skifteretten. En åbningsstatus er en foreløbig oversigt over de aktiver og passiver, som findes pr. dødsdagen. Boopgørelsen, som er regnskabet over boets aktiver og passiver sammen med indtægter og udgifter i boperioden, skal indsendes til Skifteret og skattemyndighederne. Fristen for indsendelse af boopgørelsen er senest 2 år ved et bobestyrerbo og 1 år ved et privat skifte.

Hvilke afgifter skal betales?

Hvis du er arving, kan du forvente at skulle betale 2 forskellige udgifter: boafgift og tillægsboafgift. Boafgiften er det, som man tidligere kaldte arveafgift. Du skal også være opmærksom på, at der skal betales retsafgift til skifteretten. Denne afgift bliver normalt betalt i forbindelse med boets udlevering – når arven er fordelt og udbetales til arvingerne. 

 

Det kan være en god idé at søge professionel og juridisk rådgivning i forbindelse med et dødsfald i familien. Der er mange ting, der skal tages stilling til, og det kan være svært at danne sig et overblik, når man er i en tid med sorg. Derfor kan man tage fat i Advodan, så kan de hjælpe dig trygt på vej.