Registrering af fodervirkosmhed

Har du lagt planer om at starte dine egen fodervirksomhed. Om det er business to business i store mængder, eller mindre dyreforretninger hvor du skal sælge foder til private, så er der en række ting du skal tage stilling til. I denne artikel har vi samlet al den information du har brug for, i forbindelse med registrering af virksomheden i det offentlige. Så tag en der har styr på det under armen, snak med fødevarestyrelsen og kast dig ud i det.

Lovgivning på området

Eftersom foderhygiejneforordningen er trådt i kraft, stilles der krav til, at såkaldte fodervirksomheder skal være registreres og ikke må handle eller forsyne sig med foder fra andre fodervirksomheder der ikke er er under førnævnte forordning. Dette er således med til at sikre, at foder og det der følger med fodervirksomheder, behandles og håndteres efter de fuldstændig samme regler og derfor lever op til de samme krav.

Din mad, dit ansvar

Det giver lidt sig selv, alt den mad du smider over disken, er dit ansvar uanset omstændighederne. Du som registeret fødevarevirksomhed skal sikre dig alt er som det skal være og at forbrugerne ikke bliver syge af hvad de indtager fra din madvogn. 

Selve registreringen

Der gælder forskellige regler til forskellige fodervirksomheder. Hvilke og hvorvidt din virksomheder skal igennem disse processor afhænger af de konkrete aktiviteter du udøver. Du kan læse mere på fødevarestyrelsen hjemmeside, og tilgå de forskellige blanketter der hører til lige præcis din virksomhed. Leverer du f.eks. rest- og biprodukter til foder, skal registreres efter foderlovgivningen. Derimod foder fra vegetabilsk oprindelse findes en anden type registrering.

Undtagelser og generel information

Som det fremgår af tidligere information, må man gå ud fra at alle ”fodervirksomheder” skal registerets på efter lovgivning. Dog gælder en række undtagelser hertil. Dette gælder blandt andet virksomheder som udelukkende og kun sælger foder til hvad man kalder ”selskabsdyr” altså kæledyr. Det må derfor kunne argumenteres for at virksomheder som unikfoder ikke er omfattet af registreringspligten og foderhygiejnelovgivningen. Desuden findes der heller ingen pligt til at registrere din virksomhed såfremt du agerer i detailhandlen af foder til hobbyhøns eller heste.