Remonstration

Remonstration betydning: Kan karakteriseres som værende en henvendelse til en offentlig forvaltningsmyndighed om at genvurdere en tidligere afgjort sag. Formålet er dermed at få ophævet eller ændret sagens afgørelse.

Brugen af ordet remonstration

  1. Sætning: Afgørelsen blev ændret ved remonstration, grundet nye oplysninger i sagen.
  2. Sætning: De vidste, at de stadig havde stadig mulighed for at remonstrere.
En sag bliver ændret efter remonstration.