Salg af alkohol online

Har du planer om at starte en webshop? Måske sælge alkohol? Så skal du holde tungen lige i munden. Der gælder en række regler og lovregulering du skal overholde. Læs med her og vi kommer med et par hurtige og vigtige tips som du kan tage med på vejen. 

Generelt

De almindelige regler, som der gælder på området for alle webshops, er selvfølgelig stadig gældende. Uanset om du sælger alkohol eller ikke. Dette kunne blandt andet være e-handelsloven og markedsføringsloven mv. Men ved salg af alkohol, findes der nogle skærpede forhold som vi vil komme nærmere ind på i de næste par afsnit. 

snaps

Fødevarevirksomhed

Alkohol – det kategoriseres som værende en fødevare uanset størrelsen, mængden eller udseendet. Det følger i den forbindelse efter lov, at såfremt man sælger fødevarer skal man registreres og godkendes som fødevarevirksomhed i fødevarestyrelsen. Gøres dette ikke vil man kunne få en bøde deraf. Du som ejer af en webshop, har selv ansvaret for at registrere dig og opretholde en korrekt virksomhedsageren ift. den relevante lovgivning på området. Desuden findes en lang række regler hvordan den pågældende fødevare behandles i din virksomhed, henholdsvis hygiejne, produktion, temperaturer osv.  Vil du vide mere kan man altid ringe eller besøge fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Aldersgrænse

Der findes i dansk lovgivning 3 punkter, for hvornår man som individ må købe alkohol på bestemte antal procenter i produktet. Disse er som følgende:

  • Under 16: et maksimum på 1,2% alk.
  • Under 18: et maksimum på 16,5% alk.
  • Over 18: ingen begrænsning på alk.

Du som ejer af en webshop der måske sælger snaps, eller andet, har ansvaret for om du afsætter til mindreårige. Derfor er det vigtigt du tager de fornødne foranstaltninger for så vidt muligt at undgå dette. Følger man ikke den påskrevne lov heraf, kan man pålægges en bøde i forbindelse med sin virksomhed. At der bruges så mange tiltag som muligt, og at du udviser en sådan adfærd at du har gjort alt hvad du kunne for at forhindre salg til mindreårige, er det bedste udgangspunkt. Held og lykke!