Samtykke

Samtykke betydning: Når du frivilligt giver din tilladelse/accept til fx et forslag, en aftale eller en anmodning. Der er også tale om accept af risiko, så hvis du fx deltager i en boksekamp, har du dermed stiltiende givet dit samtykke og accepterer hermed de skader du kan få ved pågældende. Det samme gælder ved en operation, der giver her samtykke til, at lægen foretager noget på dig, som ikke er normalt.

Brugen er ordet samtykke

Bestemt ental: -et
Bestemt flertal: -erne
Flertal: -er

  1. Sætning: Lægen kunne først påbegynde operationen, efter patienten havde givet sit samtykke
  2. Sætning: Virksomheden måtte først indsamle samtykker før de kunne tage kontakt til kunderne.
folk der bliver enige