Skel

Skel betydning: Skellet er grænsen mellem naboens og din matrikel eller offentlig vej. Skellet markerer altså råderummet over din grund og er derfor vigtigt at få fastlagt korrekt. Skellet har også andre lovmæssige betydninger, som f.eks. hvis man ønsker at få anlagt en PP-pool i sit sommerhus, hvor det er et krav at førnævnte har en afstand på 5 meter til skel.