Solidarisk hæftelse

Solidarisk hæftelse betydning: Når flere personer hæfter for eksempelvis en erstatning. Dette kunne eksempelvis være, at to personer skulle betale 2500 hver af en erstatning på 5000.

Brugen af ordet solidarisk hæftelse

  1. sætning: De var begge skyld i, at cyklen gik i stykker, hvorfor de hæftede solidarisk.
  2. sætning: Tre personer var alle på lige fod skyld i ulykken. De hæftede solidarisk for udbedring af skader.
de spiser solidarisk