Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentant betydning: person der vælges af kollegaer til at repræsentere dem overfor virksomhedens ledelse i sager vedr. løn og arbejdsforhold. 

En tillidsrepræsentants primære opgave er at tale kollegaernes sag over for ledelsen. En tillidsrepræsentant vedrører derfor personalejura og har ret til at komme med forslag, henstillinger og klager på vegne af medarbejderne. Som tillidsrepræsentant kan man også forhandle om lokale spørgsmål – for eksempel lønforhandlinger, lønpolitik, flekstidsaftaler og andre personalepolitiske tiltag, der vedrører trivsel på arbejdspladsen og arbejdsmiljøet.