Tinglysningsafgift

En tinglysningsafgift er et fastlagt beløb, som du skal betale til den danske stat i forbindelse med tinglysning. En tinglysning er kort fortalt en offentlig registrering over en rettighed. Der findes en række juridiske, der er nødvendige at tinglyse, før at disse er gyldige. Dette er eksempelvis skøder, ægtepagter og pantebreve. 

En tinglysning behandles af Tinglysningsretten, og når denne er godkendt, har du juridisk ejerskab over det pågældende dokument. 

I de fleste tilfælde ligger tinglysningsafgiften på 1.750kr. 

Ønsker du, at blive endnu klogere på tinglysningsafgift, kan du finde mere information her.